Natuurwerkdag Beekvliet

Natuurwerkdag Beekvliet

De natuurwerkdag is een initiatief van Landschappen NL.

Entelsveld

Tijdens de natuurwerkdag in het natuurgebied Beekvliet, heeft een grote groep vrijwilligers het Entelsveld onder handen genomen.
De heide rondom de oude schaatsbaan is weer ontdaan van de overal opkomende boompjes.

Vooral de vele berken vormen een uitdaging. Deze wortelen te goed om er simpelweg uitgetrokken te worden. Deze hebben we zoveel mogelijk met spade losgestoken, en waar deze al te groot waren zo laag mogelijk afgezaagd. De jongste vrijwilliger bewees hier zeer bedreven in te zijn. En passant kon hij zo ook alvast een leuk kerstboompje scoren 😉

Verzorging Staatsbosbeheer

Zoals de vrijwilligers de natuur verzorgden, verzorgde Staatsbosbeheer de vrijwilligers.
Bij de ontvangst was er al koffie, thee of sap met een koekje.
Tussen de middag een lekkere lunch, met krentebollen, broodjes en een kop snert of heerlijke natuurlijke vegetarische Soep van Sjef.

Bovendien werden we op deze dag voorzien van zacht herfstweer met een stralend zonnetje. Al met al bijzonder plezierige omstandigheden.

Heide dankzij vrijwilligers

Het resultaat mag er zijn. Een mooi stukje Achterhoeks cultuurlandschap is weer voor even behouden. In dit geval dus een mooi stukje heide in het coulisselandschap van natuurgebied Beekvliet.
Bekijk rustig de foto’s van deze dag, of nog beter: bekijk het de komende tijd in het echt. Fietsend over de Maandagsdijk, Mulderweg, Dammerweg, Enteldijk etc. of wandelend over de paden die dwars door de velden zijn uitgezet.

Heide is in Nederland een typisch cultuurlandschap. Dit betekend dan ook dat het gecultiveerd dient te worden. Van oudsher hoorde hierbij een onttrekking van voedingstoffen door begrazing door schapen, en afplaggen van de heide voor bodembedekking in de zogenaamde potstallen.
Met het verdwijnen van deze methoden verdwijnen ook de heidevelden door vergrassing en bosvorming. Met ecologisch verantwoorde beheersplannen worden de heidevelden in Nederland beheert en hersteld.

Zoals met alles in de wereld zijn er vele mogelijkheden met net zoveel keuzes, elk met zijn eigen consequenties. De belastingbetaler is via democratische weg bereid om zoveel bij te dragen aan natuurbehoud en natuurherstel. Dit betekend dat voor het onderhoud van heide de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk is.

Nogmaals, het resultaat mag er zijn. Dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor ingezet hebben.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *