Stichting Vrijwilligers Natuur­onderhoud Ruurlo

Over SVNR

Stichting Vrijwilligers Natuuronderhoud Ruurlo

In februari 2014 heeft in de plaatselijke bladen van Ruurlo een oproep van Staatsbosbeheer gestaan voor vrijwilligers met als doel het onderhouden van het zogenaamde “Laarzenpad”.
Op deze oproep reageerde een aanzienlijk aantal vrijwilligers, die tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in de Heikamp te horen kregen wat exact de bedoeling was.
Uiteindelijk ontstond hierdoor een groep van 17 vrijwilligers, die op 26 februari 2014 voor het eerst enthousiast aan het werk is gegaan. Alle leden van de groep hebben een overeenkomst met Staatsbosbeheer, die onder andere de kleding, het gereedschap en de verzekeringen heeft geregeld. Ook geeft Staatsbosbeheer aan in welke delen van het bos en het natuurlandschap de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dat is inmiddels een respectabel aantal paden en terreinen geweest. Op woensdagen en zaterdagen wordt met veel plezier, inzet en bovenal lol gewerkt in de bossen en natuurgebieden rond Ruurlo.

Gaandeweg ontstond er bij de vrijwilligers de behoefte om zich als groep meer en beter te kunnen profileren richting de Ruurlose samenleving, andere organisaties en het bedrijfsleven. Daarom werd op 3-12-2015 “De Stichting Vrijwilligers Natuuronderhoud Ruurlo (SVNR)” opgericht, die geheel in lijn met het bovenstaande als officieel doel heeft:
“Zich inzetten voor de instandhouding en verbetering van de natuur en het cultuurlandschap in en om Ruurlo; waar nodig zal de stichting samenwerken met Staatsbosbeheer.”
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Aart Wierenga (voorzitter), Wim Zoeteman (secretaris) en Peter van Markensteijn (penningmeester), die tevens de operationele coördinatie uitvoert.

De SVNR wil door de nieuwe organisatievorm haar doelen nog beter gaan realiseren door o.a:
– Duidelijk zichtbaar te zijn en een goed aanspreekpunt te vormen;
– Samenwerking met andere organisaties;
– De mogelijkheid van fondsverwerving voor financiering van gereedschap, opleidingen en overige voor haar functioneren noodzakelijke zaken.

img_1166-bestuur-svnr