Rododendrons

Op een aantal plekken in de boswachterij groeien nog rododendrons. Helaas voor de rododendrons doet de Braam en Amerikaanse Vogelkers het ook zeer goed. Als we de natuur z’n gang laten gaan zal de rododendron overwoekerd en verdrongen worden.