Konijnendijk

In de herfst van 2015 hebben onze vrijwilligers een stukje onderhoud in het natuurreservaat Konijnendijk van Staatsbosbeheer ter hand genomen. Dit heide en blauwgrasland dreigde overwoekerd te raken door vooral vliegden. Deze boompjes hebben we met man en macht gerooid.